teliholdban

2019. 04. 29.

Helyesnek tekinthető-e időhatározói értelemben a teliholdban? Én csak úgy használtam/ismertem eddig, hogy teliholdkor, viszont most több helyen találtam ilyesmit: „még ugyanabban a teliholdban megtámadjuk a várat”, vagy könyvcímben is: „Tánc a szeptemberi teliholdban”. Ez valóban használatos/használható így?

Az időhatározónak több kifejezőeszköze van. A ragok közül tipikus a -kor, amely pontos időpontot jelöl meg rendszerint: öt órakor, húsvétkor. Egy másik rag a -ban/-ben, pl. hónapban, órában, percben, délben. Vannak olyan esetek, amikor mindkét rag kapcsolható ugyanahhoz a szótőhöz: órakor, órában. A teliholdkor/teliholdban szóalakokhoz többféle értelmezés is felvetődik kérdése kapcsán. Az egyik az, hogy a telihold erős fényére vonatkoznak, és a napsütésben, holdfényben (‘amikor süt a nap, a hold’, illetve ‘azon a helyen, ahova odasüt a nap’) szóalakok toldalékolását veszi föl a telihold a könyvcímben: Tánc a szeptemberi teliholdban. Szepesi Attila versében is találunk rá példát: „hosszú sorban menekülők vonultak / a veres-karimájú teliholdban.” (Szaturnusz fiai versciklus Telihold c. verse). A másik magyarázat az, hogy az időhatározói teleholdban alak a holdfázisok egyik szakaszára értelmezhető, ezzel különböztetnék meg, hogy nem egyetlen pillanatról van szó, amikor a Hold éppen telihold: még ugyanabban a teliholdban megtámadjuk a várat (szövegösszefüggés nélkül ez az értelmezés látszik valószínűnek), Mindenesetre szokatlan, de létező nyelvi forma. (DÉ–HSZ)
vissza a főoldalra