Budapest-Belvárosi unitárius templom

2019. 08. 15.

Hogyan írandó a Budapest-Belvárosi Unitárius Templom vagy az Óbudai Evangélikus Templom?

A templomnevek helyesírását azok nyelvtani felépítése határozza meg. Amennyiben a megnevezés személynévből és a típust jelölő szóból (kápolna, plébánia, templom stb.) áll, a helyes írásmód a kötőjeles: Mátyás-templom, Szent István-bazilika. Ugyanígy járunk el abban az esetben is, ha a templomnevek egyedítő elemi személynévi értékű mitológiai-vallási elnevezések: Nagyboldogasszony-plébániatemplom. „Minden más esetben elhagyjuk a kötőjelet, a tulajdonnévi vagy annak számító elemeket eredeti helyesírásuknak megfelelően rögzítjük: Jézus szíve kápolna, Jeremiás próféta kolostor stb.” (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Bp., 2004, 220. o.). Ez alapján a javasolt írásmód: Budapest-Belvárosi unitárius templom, Óbudai evangélikus templom. (MKné)
vissza a főoldalra