motiválóan, motiválólag

2020. 02. 26.

Helyes úgy ragozni, hogy motiválólag?

Igen, helyes a motiválólag, illetve a motiválóan alak is. A -lag, -leg rag a nyelvújítás korában terjedt el. Használata helyes az -ó, -ő igenévképző és az -ú, -ű melléknévképző után: állítólag, futólag, kizárólag; önhatalmúlag, természetszerűleg. Sokszor egyenértékű az -n, -an, -en raggal, néha azonban jelentéskülönbség is kialakul: egyhangúlag, egyhangúan (Nyelvművelő kéziszótár). (BG)
vissza a főoldalra