operatív törzs

2020. 03. 10.

Nagy vagy kis kezdőbetűvel kell írni: a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs?

A csoportnevek tekinthetők az intézmény alárendelt egységeinek. Az intézménynévi helyesírás egyik legnehezebb kérdésköre az intézmények alegységeinek helyes rögzítése, elsősorban a kis és nagy kezdőbetűk használatában. A szabály szerint egy intézményhez alárendelt intézmény nevét ugyanúgy kell írnunk, mint a főintézményét, vagyis a kötőszó és névelő kivételével minden egyes különírt egység neve nagy kezdőbetűs. Egy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység, terület stb. neve akkor írandó nagybetűvel, ha szükség van az egyediség érzékeltetésére. Az azonos rendeltetésű, kisebb egységeinek típusmegnevezései kis kezdőbetűsek. Ugyancsak kis betűvel kell írni a nem állandó jelleggel működő szervezetek, bizottságok stb. megjelöléseit. Ez a szabály elméletben világosnak tűnik, a gyakorlatban nagy gondot okoz, hiszen az intézményi alegységek helyes rögzítéséhez nem nyelvi háttértudásra van szükség, hanem az adott intézmény szervezeti felépítését, valamely bizottság, szervezet működési hátterét kell ismerni. Nem véletlen, hogy az alegység-megnevezések írásmódjában terjed a nagy kezdőbetű használata. Az intézménynévi és a nem intézménynévi csoport közötti határ nem húzható meg élesen (Osiris, 219. o.). A kérdezett esetben párhuzamosan él egymás mellett a kis és nagy kezdőbetűs írásmód. A fentiek alapján inkább a kis kezdőbetűs írásmódot javasoljuk: a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs. (MKné)
vissza a főoldalra