több birtokos, egy-egy birtok

2021. 10. 21.

Melyik a helyes: a polgárok az udvarukon vagy az udvaraikon?

Amikor több birtokosnak van egyénenként egy-egy birtoka, felmerülhet kérdésként, hogy végeredményben egyes vagy többes számot használjunk, hiszen mind a két megoldás félreértési lehetőséget hordoz magában (vagy azt, hogy mindnek külön-külön több is van, vagy pedig azt, hogy az összesnek együtt van csak egy). Ha több 3. személyű birtokosnak egyénenként egy birtokáról van szó, a hagyománynak az felel meg jobban, ha egy birtokra utaló személyjelet használunk: Lemásolta a könyvek címét (nem címeit). Odaát a kunok összedugták fejüket (nem fejeiket). A gyerekek ajándékokat készítettek az anyukájuknak (Nyelvművelő kéziszótár, 78. oldal). Tehát ha a polgároknak egy-egy udvara van, akkor a javasolt forma: a polgárok az udvarukon. (MKné)
vissza a főoldalra