kölcsönhat, hat kölcsön

2022. 02. 04.

Fizikai szakkönyvben a kölcsönhat és hat kölcsön igealakok elfogadhatóak?

A kölcsönhat a kölcsönhatás összetételből elvont ige. Nem sokkal gyakoribb, mint a hat kölcsön igeszerkezet, ez utóbbi kifejezetten a szakmai nyelvben fordul el, pl.: “Azonban a fény igen kis része rugalmatlanul hat kölcsön a fononmódusokkal, s az ekkor keletkező fotonok frekvenciája eltolódik a bejövő értékekhez képest.” (MK)
vissza a főoldalra