karaokézok

2022. 06. 19.

Karaokézok vagy karaokézom?

A mai (kiváltképp szóbeli) nyelvhasználatban nagyon sok kevert, illetve az eredetileg szabályostól eltérő típust érzékelhetünk az ikes igék ragozásában. A karaokézik nem tartozik az állandó ikes igék közé, tehát szabályosan az egyes szám 1. személyű alak a karaokézok. (Az ikes és iktelen ragozás kérdéséről bővebben lásd: Grétsy–Kovalovszky [szerk.] 1980. Nyelvművelő kézikönyv. Első kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1008–1013.) (MK)
vissza a főoldalra