töménytelen – töméntelen – tömény

2024. 01. 10.

A tömén/tömény szótő eredeti jelentése önmagában is: rengeteg. Felmerült bennem a kérdés: a töménytelen szó jelentése akkor miért nem az, hogy kevés?

A tömény régi szavunk, jelentése: tízezer. Ez kihalt, de megmaradt a töménytelen (töméntelen) alakban, ennek jelentése: számtalan. A nyelvújítás korában a töménytelen szóból elvonták a képzőt, is ismét létrehozták egy tömény szót, ennek jelentése: sok, illetve: telített. Ma tehát él a régi szóból alakult töménytelen számtalan jelentésben, és a tömény sok, illetve telített jelentésben. A két szó jelentéselkülönítését szolgálja, hogy a töménytelent egyre inkább töméntelen formában használják. (A kérdéshez lásd: K. S.: Töméntelen. In: Nyelvművelő levelek, 1964.) (BG)
vissza a főoldalra