Semiotica Agriensis 4., valamint Fiatal szemiotikusok 4. konferenciája

2006. 10. 20. nincs hozzászólás 2006. okt. 20-22. Eger, Eszterházy Károly Főiskola

Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és befogadásában

A Magyar Szemiotikai Társaság, az MTA Miskolci Területi Bizottsága kommunikációtudományi munkabizottságának és az Eszterházy Károly Főiskola konferenciája

Ideje: 2006. október 20–22.

Helye: EKF B épülete (I. emelet 122)

Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos

Elérhetőségeink: Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék, 3300 Eger, Egészségház u. 4. Tel.: 36/520-400/3118 mellék. E-mail: komm@ektf.hu

A részvétel feltételei:

Regisztrációs díj: 2000 Ft/fő

Kétnapos részvételi díj: 8000 Ft (program, szállás 1 éjszakára, étkezés 2 napra)

Háromnapos részvételi díj: 12.000 Ft(program, szállás 2 éjszakára, étkezés 3 napra)

A Magyar Szemiotikai Társaság tagjai a részvételi díjból 2000 Ft-os kedvezményt kapnak.Egyéni szállásigényeket (különszoba, korábban érkezés) csak előzetes egyeztetéssel, a teljes szállásdíj kifizetése alapján tudjuk biztosítani. A regisztrációs és részvételi díjat kérjük 2006. szeptember 30-ig a Magyar Szemiotikai Társaság számlaszámlára (11705008-20423070) átutalni. Ha szükséges, az átutaláshoz csekket küldünk. Csak a 2006. szeptember 30-ig beérkező megrendelés és befizetések alapján foglalunk szállást és biztosítjuk az étkezést! Kisebb programváltozás lehetséges, erről a helyszínen adunk tájékoztatást!Nagy Levente, a konferencia titkára, 30-318-9666 (Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda, Inter Kht.)Program:

10.00 Megnyitó Hauser Zoltán rektor (EKF)

Plenáris ülés (20 perces előadások)

Elnök: Voigt Vilmos

10.20–10.40 Petőfi S. János (Macerata, Olaszország; Budapest): Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és befogadásában

10.40–11.00 Benkes Zsuzsa (Budapest): Tipológiai ismeretek alkalmazása statikus multimediális komplex jelek létrehozásában és befogadásában

11.00ţ–11.20 Andok Mónika (EKF): Tipológiai sajátosságok a televíziós hírek esetében. A képi és a verbális összetevő elemzése

11.20–11.40 Csepeli Zoltán (ELTE): A multimediális szövegek sensusalapú tipológiájának bemutatása

11.40–12.20 Megbeszélés, vita

12.30 Ebéd


Plenáris ülés (20 perces előadások)

Elnök: Petőfi S. János

14.00–14.20 Zsélyi Ferenc (KE): A tipológia és az elbeszélő formák morfológiája

14.20–14.40 Domány Judit (ELTE): Szövegrelációk jelölése és befogadása a hellenisztikus korban

14.40–15.00 Aczél Petra (EKF): Az alakzatok szemiotikája. A retorikai kidolgozás és a formálás szemiotikája

15.00–15.20 Balázs Géza (ELTE–BDF): Szövegtípusok szóbeliség és írásbeliség határán

15.20–16.00 Megbeszélés, vita

Szünet

Plenáris ülés (20 perces előadások)

Elnök: Hoppál Mihály

16.30–16.50 Hoppál Mihály (MTA, NKI) Hagyományos fejfák új szerepben

16.50–17.10 Demján Béla (UMB, Besztercebánya): A térjelölés eszközei a szövegben és a szöveg térstruktúrája(A Tékozló fiú példázatának szövegén bemutatva)

17.10–17.30 Murai András (BDF): A kollektív emlékezet mint a múlt szemiotizálása

17.30–17.50 Csíkány Andrea (UMB, Besztercebánya): Öltözködési szokások szemantikai reprezentálása a közép-palóc nyelvjárásban

17.50–18.30 Megbeszélés, vita

18.30 Vacsora (Vörös Rák étterem)

19.30 Könyvbemutató: Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes (szerk.): A magyar szemiotika negyedfél évtized után (Magyar szemiotikai tanulmányok 7–8.) Második, javított kiadás

Balázs Géza és H. Varga Gyula (szerk.): Társadalom és jelek (Magyar szemiotikai tanulmányok, 10. A tavalyi konferencia anyaga)

H. Varga Gyula: Az ünnep rítusai az Eszterházy Károly Főiskolán (kötetlen, szabad előadás)


Október 21. (szombat)

9.30–12.00 Plenáris ülés (20 perces előadások)

Elnök: Balázs Géza

9.30–9.50 Tokaji Ildikó (DF): A színszemiotika szerepe Goethe életében és természettudományos munkásságában

9.50–10.10 Gáspár Kinga (ELTE): A színházszemiotika eredményeinek hasznosítása a színjátékszerű szokások jelenkori kutatásában

10.10–10.30 Németh Zoltán (UMB, Besztercebánya): A „nyelvhús” jelentése Parti Nagy Lajos prózájában

10.30–10.50 Nagy L. János (SZTE):A ritmus szemiotikájához<

10.50–11.10 Benyhe István (BMGE, Bolyai Műhely): Az audiovizuális média természetrajzához

11.10–11.30 Kiss Róbert Richard (MediaCom): Gesztusnyelvi köszönésformák változásai 11.30–12.00 Megbeszélés, vita

12.00 Ebéd (Dorner étterem)

13.00–15.00 Petercsák Tivadar (Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága): Az egri vár mint jelkép napjainkban. Az egri vár szemiotikájaSéta az egri vár kevéssé látható részeiben


Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)

Elnök: H. Varga Gyula

15.30–15.45 Boros Lili (ELTE): Szentimentális hagyomány Lev Tolsztoj Háború és béke című művében

15.45–16.00 Pál Helén (ELTE): A metafora és a jelentésváltozás kérdései. Metaforák a bukovinai székelyek népi irodalmában

16.00–16.15 Kondor-Szilágyi Mária (ELTE): A tájleírás és a tájkép tipológiai összehason­lítása egy orosz irodalmi példa alapján

16.15–16.30 Veszelszki Ágnes (ELTE): Már az internetten is(sic). Feliratok a bevásárlóközpontokban

16.30–17.00 Megbeszélés, vita

Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)

Elnök: Benkes Zsuzsa

17.30–17.45 Ardamica Zorán (UMB, Besztercebánya): Vizuális költészet és paródia

17.45–18.00 Veszprémi Eszter (Nyíregyháza): A nyíregyházi Morgó temető szemiotikája

18.00–18.15 Viszlay Anita (EKF): Szimbólumok a reklámokban

18.15–18.30 Deák(-Sárosi) László (ELTE): A jel újbóli helyreállítása: eszmetörténeti vonatkozások Pier Paolo Pasolini munkássága kapcsán

18.30–19.00 Megbeszélés, vita

19.00 Vacsora (Vörös Rák étterem)

Tomesz Tímea (EKF): A bor szemiotikája – Vacsora utáni előadás borozgatás közben

Könyvbemutató:

Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes: Emotikonok című könyve (Magyar szemiotikai tanulmányok 9.)


Október 22. (vasárnap) Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)

Elnök: Tokaji Ildikó

9.00–9.15 Baranyi Márton (KE): Testet öltött szavak: magazinikonográfia

9.15–9.30 Szabó Csaba (KE): A sportújságírás ikonográfiája

9.30–9.45 Nagy István Tamás (KE): A self-script értelmezési lehetőségei

9.45–10.00 Szekeres Adrienn (ELTE): M. Ju. Lermontov A három pálma című költeménye mint jelentésformáló alakzat Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében

10.00–10.15 Pelle Veronika (PPKE): Köszönési formák a jelek világában

10.15–10.45 Megbeszélés, vita
Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája (15 perces előadások)

Elnök: Zsélyi Ferenc

10.45–11.00 Parrag Katinka (PPKE): Auditív és vizuális jelképek szimbolikája

11.00–11.15 Kopasz Edina (PPKE): A ruhafeliratok kutatási lehetőségei napjainkban

11.15–11.30 Frum Zsuzsanna (KE): Kép-szöveg stratégiák

11.30–11.45 Lukács Dávid (KE): Szobára ment jelek

11.45–12.00 Boronkai Dóra (ELTE-PTE): A konverzációelemzés szemiotikája

12.00-12.15 Kovács László (SZTE): A szubjektumszemiotika és a spanyol alkotmány

12.15–12.45 Megbeszélés, vita

12.45 A konferencia zárása (Voigt Vilmos)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra