birtokos jelzős alárendelések

2007. 11. 20.

Kérem, írják meg, hogyan kell helyesen leírni, és milyen szabály alapján a következőket: diakónusszentelés, papszentelés, püspökszentelés, templomszentelés.

Az említett összetett szavak birokos jelzős alárendelések. Az Osiris Helyesírás szerint (119. o.) ha egy birtokos szerkezetben sem a rag, sem a személyjel nincs jelölve, az alaptagot és a bővítményt a jelentésváltozástól függetlenül egybe kell írni. -ás/-és képzős főnévi utótagú összetételek például: földrengés, sáskajárás, igeragozás. Hasonlóképpen egybeírandók tehát a fenti szavak is.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra