havi díj

2008. 02. 07.

Önök szerint havi díj vagy havidíj? Az Osiris különírja (797. oldal. De ott a havibér, havibérlet, havijegy, sőt napibér, napidíj, napilap. Az egybeírást támasztja alá az MTA helyesírási szabályzat 107. b) pontja is: „A minőségjelzős összetételeket egybeírjuk. Ezek tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege.” A havidíj is talán más: havonta fizetett, állandó összeg egy szolgáltatás előfizetéséért, a szolgáltatásért fizetett teljes díjnak egy állandó összegű eleme. Pl. telefon esetében a díjnak az a része, amelyik még nem tartalmazza a változó forgalmi adót.

A magyar helyesírásra elsősorban a különírás jellemző, azonban több okból adódóan is egybeírhatjuk két szó kapcsolatát.

Az egyik ilyen ok a jelentésváltozás (vagyis ha az összetétel „tagjainak együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege” — 107. szabálypont b) része). A havidíj Ön által leírt, módosult jelentése (‘havonta fizetett, állandó összeg egy szolgáltatás előfizetéséért, a szolgáltatásért fizetett teljes díjnak egy állandó összegű eleme’) helytálló ugyan, de nem tér el olyan jelentős mértékben az előtag és az utótag jelentésének összegétől, hogy az oka lehetne a különírásnak: havi ‘havonként megjelenő, ismétlődő v. esedékes’ + díj ‘szolgáltatásért, vminek az igénybevételéért fizetett pénzösszeg’. Az csak árnyalatnyi különbség, hogy egy ilyen havonta fizetendő díj milyen részdíjakból, részelemekből adódik össze. Ez a szövegkörnyezetből, illetve az egyéb jelzőkből egyébként is kiderül (állandó havi díj, a havi díj állandó összege, havi előfizetési díj stb.).

Az egybeírás másik esete lehet az, hogy számos szókapcsolat tagjai olyan gyakran szerepelnek egymás mellett, hogy egy idő múlva jelentésváltozás nélkül is egybeírjuk őket. Ez történt például az útitárs, a légiposta, a vízinövény, a haditerv stb. esetében (l. a 107. szabálypont c) alpontját). Ha valaki egybeírná a kérdéses szót (havidíj), logikusan tenné a havibér, havibérlet stb. szavak analógiájára (ezek esetében sincs jelentésváltozás, mégis egybeírandók — a fentiek miatt).

Összegzésül: mivel a magyar helyesírás „természetére” a szavak, szószerkezetek különírása jellemző — ráadásul az egyetlen fellelhető példa a helyesírási szótárakban (Osiris) szintén a különírás mellett voksol –, a legjobb választás a különírás lehet: havi díj.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra