turizmusnap, pozicionálás, wellness

2008. 02. 18.

Kérem segítségüket az alábbi szavak helyes írásmódjára vonatkozóan:
Turizmusnap / Turizmus-nap / Turizmus Nap (nem világnapi vagy emléknapi értelemben, hanem egy többnapos rendezvénysorozat tematikus, a turisztikai szakterületre vonatkozó napjának megnevezésére);
A wellness szó használata összetett szavak helyesírásakor (pl. wellness-szálloda, wellness-szolgáltatások, wellnesslétesítmény stb.);
pozicionálás vagy pozícionálás (elsőt gondolnám helyesnek, a Word helyesírás-ellenőrző programja ezzel nem ért egyet…);
Peugeot-mmal: ez a helyes írásmód, ha nevezett típusú autómmal utazom?

A „turizmusnap” jelentéstömörítő vagy más néven jelentéssűrítő összetétel, a 129. p. alapján egybeírandó. Nagybetűs írása csak akkor indokolt, ha intézményi háttere van, l. 146. és 191. p., ez esetben nem látom szükségesnek.

A „wellness” egybeírandó a vele szóösszetételt alkotó főnevekkel, két kivétellel: (1) ha három azonos mássalhangzó vagy mássalhangzójegy találkozna, l. 94. p. és Osiris-féle Helyesírás 49. o.; valamint (2) ha a hozzá kapcsolódó főnév maga is összetétel, és az egész kapcsolat hossza meghaladja a 6 szótagot, l. 138. p. A „wellness-szálloda” és a „wellness-szolgáltatások” az 1. eset értelmében kötőjelesek, a „wellnesslétesítmény” viszont egybeíródik.

A „pozicionál(ás)” második „i”-je is megrövidül, amint az gyakran megesik képzők előtt az idegen szavaknál, l. 28. és 206. p. (Vannak kivételek, de ez a szó szabályosan rövidül, amint az OH. szótári része alátámasztja.)

„Peugeot-mmal”: igen, kötőjel kell, mert „az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli”, l. a 217. a) pontot.

Amennyiben nagyobb mennyiségű kérdése merül fel, ajánlom figyelmébe a Manyszi szöveggondozási szolgáltatását:
http://www.e-nyelv.hu/enyelv.php?page=hir_elem.php~id=47
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra