nemcsak, nem csak

2008. 03. 28.

A napokban felfigyeltem egy interjúban a nemcsak/nem csak szó gyakran problémás helyesírásának egy érdekes esetére.
Idemásolom e két mondatot, ami riporter és alany között hangzott el.
– Miért ír? Csak? Nem csak?
-Nemcsak. Az írás számomra élvezet… stb.

Kérdésem a következő: a riportalany válaszát „Nemcsak” miért írhatták itt egybe? Míg az újságíró fent helyesen „Nem csak?” különírta, hiszen a választ sem követte nemcsak… hanem/de, ami indokolná az egybeírást.
Melyik forma a helyes ilyenkor?

A nem+csak kétféle írásmódja (egybe és külön) sok gondot okoz. Teljes kötőszói alakjában (nemcsak…, hanem/de) használva egybeírjuk, egyéb esetekben külön.
A kérdezett párbeszédben az egybeírás lehet csak egyszerűen elírás (sajtóhiba), másfelől a mondat hiányának odaértése (Nemcsak csak úgy írok, hanem azért, mert az írás számomra élvezet.), azonban ilyenkor — a hiányos mondatban — is a különírás a szabályos.
(Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 126. o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra