éretlen

2008. 07. 18.

éretlen
Miért nem két t-vel írjuk a szót? Az érettnek lenne értelme, és logikus is lenne. Nem tudnám megmagyarázni, miért írjuk mégis egy t-vel, ezért kérem a segítséget.

Az éretlen szó rövid t-vel írandó. Az érett és az éretlen szavak közötti különbség az eltérő toldalékokból (képzőkből) adódik. Az érett szó esetében az ér(ik) tőhöz a befejezett melléknévi igenév képzője (-ett), míg az éretlen esetében ugyanehhez a tőhöz az -etlen fosztóképző járul.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra