6. Semiotica Agriensis: Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban

2008. 09. 29. nincs hozzászólás 2008. okt. 17–19.

A magyar szemiotika egyetlen konferenciája, közel 50 előadással.

PROGRAM

2007. október 17. péntek

Elnök: H. Varga Gyula
10.15   Hauser Zoltán: rektori köszöntő
10.30  Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Ikonikus fordulat vagy valami más
10.50  Voigt Vilmos: Az erdélyi szemiotika története
11.10   Büky László: Egy látvány nyelvi képe
11.30   Bencze Lóránt: A képek hatalma
11.50   Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: Ikon – jelentés – ikonikus fordulat
12.10  Megbeszélés, vita
12.30   E B É D

Elnök: Voigt Vilmos
14.30   Alina Lettner: Iconicity in Buddhist meditation practice, philosophy, and art
14.50   Tóth Andrea: The return of the maternal as female transgression: Reading Shakespeare’s Titus Andronicus
15.10   Nagy Levente: Nyelvi bűnök a szalagon
15.30   Riszovannij Mihály: A karikatúra mint multikodális szöveg – szemiotikai perspektívák
15.50 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Benkes Zsuzsa
16.20   Schirm Anita: Az óriásplakátok nyelve
16.40   Szirmai Éva: A kultusz ikonográfiája
17.00   Bernáth András: Az interpretáció határai: a Hamlet és az eszményi olvasó
17.20   Dósa Annamária: A félelem és a borzalom képei – a horror megjelenési formái
17.40 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Bencze Lóránt
18.00 Korpics Márta: Vallási jelek, szimbólumok a hétköznapokban
18.20 Vitányi Borbála: A szöveges ábra mint a nyelvi és képi kifejezésmód egy lehetősége a középmagyar korban
18.40 Megbeszélés, vita
19.15 Vacsora
20.30 Esti várlátogatás Petercsák Tivadarral: Az „Egri vár napja” szemiotikája

2007. október 18. szombat

Elnök: Kapitány Gábor
09.00   Adamik Tamás: Adalékok az ókor és a középkor szemiotikájához – Augustinus és Roger Bacon
09.20   Tóth Szergej: A szovjet ikonok
09.40 Balázs Géza: Képszokások. Képes népszokások
10.00 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Kapitány Ágnes
10.20   Dede Éva: Énbemutatás és az ikonikus fordulat – amikor a képek beszélnek
10.40   Gráfik Imre: „Kézműves ABC” – Tárgyak olvasata (A céhjelvények szemiozisáról)
11.00   Benczik Vilmos: Az ikonikus fordulat árnyoldalai
11.20 Megbeszélés, vita, szünet

Közéleti szekció, elnök: Balázs Géza
11.40   Szayly József: Petőfi-affér – avagy ellentmondások a közszolgálatiság értelmezésében
12.00   Kiss Róbert Richard: Országkép és országimázs – a turisztikai marketingszervezetek szimbólumrendszere
12.20   Balázs László: Ikonikus fordulat a szervezeti kommunikációban
12.40 Megbeszélés, vita, szünet
13.00   E B É D

Elnök: Gráfik Imre
15.00   Gáspár Kinga: A posztdramatikus színház jelei
15.20   Nemesi Attila László: Metaforák és más képi alakzatok a játékfilmekben
15.40   Szilczl Dóra: A szakrálisról szemiotikai vonatkozásban
16.00 Megbeszélés, vita, szünet

Elnök: Gáspár Kinga
16.20   Andok Mónika: Ikonische Wendund vs pictorial turn – értelmezési keretek a médiaképekhez a társadalmi kommunikáció kontextusában
16.40   Takács Szilvia: A képpé fordított szöveg szemantikája – a Biblia Biblia Pauperumtól a
3D-s filmig
17.00   Aczél Petra: Ikonkor. A képtelen képek retorikája, a médiavalóság jelei.
17.20 Megbeszélés, vita
18.00 Vacsora
19.30 Borkóstolás az egri Szépasszony-völgyben

Könyvbemutató: Az abdukció. Az abdukció logikája és szemiotikája (Szerk.: Balázs Géza és
H. Varga Gyula). A Magyar Szemiotikai Tanulmányok 15–16. kötete

2007. október 19. vasárnap

A) szekció

Elnök: Aczél Petra
09.00   Veszelszki Ágnes: Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása az általános iskolások írására
09.20   Angyal László: Felvidéki helységnevek
09.40   Kuna Ágnes: Az orvosi vény alakulása a 19. századtól napjainkig
10.00   Újváry Edit: A képi fordulat és az absztrakt festészet teóriái: Kandinszkij, Malevics és Mondrian kép-koncepciók
10.20   Megbeszélés, vita, szünet

10.40   Ta Bich Thuy: Az „Ao Dai” mint a vietnami kultúra öröksége
11.00   Gajdos Borbála: Nimfák – a természet istennői
11.20   Földvári Melinda: A magyar nyelvi színnevei és színjelentéseik (Színszótár az interneten)
11.40   Heltovics Éva: Az vagy nem az? Tulipán a népművészetben
12.00  Balog Viktória: Multimedialitás egy közismert terméken
12.20  Megbeszélés, vita, szünet

B) szekció

Elnök: Takács Szilvia
09.00  Benyhe István: A Bolyai Műhelyről szemiotikusoknak
09.20  Tokaji Ildikó: Képek másképpen
09.40  Kovács László: A képek metasztázisa: Kortárs Shakespeare-adaptációk szemiográfiája
10.00  Pál Dániel Levente: Paradigmaváltás a filológiában
10.20  Megbeszélés, vita, szünet

10.40  Veszprémi Eszter: Temetői szemiotika itthon és külföldön
11.00   Hoványi Márton: Ikonikus fordulatok a Karamazov testvérekben
11.20   Bérces Emese: A kortárs zenei jelek szemiotikája
11.40   Borbás Gabriella Dóra: A nevek megértést segítő funkciója a Bibliában
12.00  Klein Laura: A nő tizenkét arca. Szász Endre  „Asszonyi tulajdonságok” című naptárjának
elemzése
12.20 Megbeszélés, vita, szünet

12.45   A konferencia zárása

13.00   E B É D  (fakultatív)
 
Jelentkezés, további információ: www.szemiotika.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra