referencia-ellenőrzés, háttérellenőrzés

2008. 12. 03.

Azt szeretném tudni, hogy a referenciaellenőrzés egybeírandó vagy két külön szó? Ugyanezt szeretném tudni a háttérellenőrzésről is.

A kérdezett szavaknál elsőként azt kell megállapítanunk, hogy szóösszetételek, mivel a referenciának, illetve a háttérnek az ellenőrzéséről van szó, tehát jelöletlen birtokos jelzős összetételek. Ezeknél a szabályzat 128. c) pontja szerint csak az egybeírás jöhet szóba.

Az egybeírás körébe tartozik annak egy változata, a kötőjeles írásmód is, amelyet a túl hosszú szavaknál alkalmazunk. Ezt a 138. pont szabályozza, ismertebb nevén a szótagszámlálás szabálya vagy „hatszótag-szabály”, melynek értelmében az összetett szavakat 6 szótag ÉS 2 elem FÖLÖTT kötőjellel írjuk. (Ha csak az egyik feltétel teljesül, marad az egybeírás.) A két vagy több szótagos igekötők (mint az „ellen”) e szabály szempontjából önálló szóelemnek minősülnek.

A „referencia-ellenőrzés” tehát 9 szótagos ÉS 3 tagú: a szabály mindkét feltétele teljesül, tehát kötőjellel íródik. A „háttérellenőrzés” ezzel szemben még éppen 6 szótagos, úgyhogy hiába áll 3 tagból, egybeírjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra