Dubaj

2009. 01. 07.

A sajtóban kétféle írásmóddal bukkan föl az Egyesült Arab Emirátusok fővárosának a neve. A Dubai mellett újabban több helyen (pl. az Origón és a Népszabadságban) a Dubaj alak is előfordul. Melyik a helyes?

A Dubai (vagy valamilyen írott változata) sem A magyar helyesírás
szabályaiban, sem az ezen alapuló Helyesírás (Osiris) című kötetben
nem található. Szabályozás híján csak a kialakult helyzetet vázolhatom
az alábbiakban.
1. A városnév és az emirátus nevének írásában az figyelhető meg, hogy
az eredeti arab szót különbözőképpen írják át a latin betűkkel: Dubai,
Dubayy, sőt: Dubay, ill. Dubaj.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ugyanaz a forrás több
írásváltozatot is feltüntet, pl. a Cartographia atlaszában: Dubai l.
Dubayy (Dubaj).
Ma a leggyakoribb forma a magyar nyelvű szövegekben a Dubai (pl. a
Google keresőben, illetve a Magyar Nemzeti Szövegtár adatbázisában).
Úgy tűnik – az utóbbi forrásra támaszkodva – hogy a szónak a kiejtés
szerint írott változata – a Dubaj – is használatos (pl. sporthírekben,
MTI-hírekben).

2. Az -i képzős alak írásában mérvadó a szabályzat 174. pontja:
egyelemű földrajzi név esetében a nevet kisbetűvel kezdjük.
Ám az megnehezíti az írást, hogy a Dubai névben az -i betű milyen
hangot jelöl, egy j-szerű hangot vagy az -i magánhangzót. Az -i képzőt
ugyanis ennek függvényében írjuk. Ha [j] a kiejtés, akkor az -i képzőt
ki kell írni: dubaii. (Ha i-re végződik a szó, akkor csak egy i
kellene, mint pl. a Helsinki – helsinki írásában. A mai
írásgyakorlatban inkább erre van példa: dubai.).
Másik ragos alakja: Dubaijal
Az Idegen szavak kiejtési szótárában a -j-s változat szerepel. Ez az
írásmód (a kiejtés szerinti) a fentebb leírt zavart megszünteti: Dubaj
– dubaji.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra