toldalékok illeszkedése

2009. 01. 18.

Melyik formát javasolják a ‘Jodl’ vezetéknév toldalékolásához? Jodlról vagy -ről?

A Jodl vezetéknév mély hangrendű, a kettős, hármas alakú toldalékok közül a mély hangrendűek illeszkednek hozzá: Jodlról. A kiejtésben előfordul, hogy egy ejtéskönnyítő magánhangzó kerül a mássalhangzók közé [jodöl], de ez nem változtatja meg a toldalékolást.
Hasonló végződésű családnevek még a Mádl, Gógl, ezek esetében is a mély hangrendű illeszkedés a szabályos (l. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 1019. o.), bár e nevekben is megfigyelhettük a törekvést a torlódás feloldására.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra