MCSSZ: Magyar Cserkészszövetség

2009. 05. 05.

A Magyar Cserkészszövetség nevét rövidítve MCSSZ-nek vagy MCsSz-nek írjuk?
Az elsőt alkalmazók a helyesírási szabályzatra hivatkoznak, hogy minden mozaikszó csupa nagybetűvel kerül leírásra, azonban jogos a felvetése annak, aki azzal érvel, hogy a magyar ábécé nagybetűi között nem találunk CS betűt, csak Cs-t. Tehát a szabályzat szerint olyan betűt kell alkalmazni, amely nem is létezik.
Mindezek mellett az MCsSz és az MCSSZ nem feltétlen ugyanazt a nevet takarja, hiszen az egyik az M… Cs…sz…, míg a másik az M… C… S… S… Z…-t jelenti.

A Magyar Cserkészszövetség helyes rövidítése: MCSSZ.
A helyesírási szabályzat egyértelműen kitér a kérdezett problémára: „a tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen betűszóknak minden betűjét (a többjegyűeknek minden jegyét) nagybetűvel írjuk, mivel legtöbbször nagybetűvel kezdett szavakat képviselnek” (l. 283/a pont).
Tehát nem olyan betűk alkalmazásáról van szó, amelyek nem léteznek, hanem a többjegyű betűk minden jegyének nagybetűs használatáról.

A szabályzat ebben az esetben valóban nem él a kis- és a nagybetűs írásmód elkülönítésének lehetőségével, ezt azonban az egyszerűségre való törekvésként is értelmezhetjük.

Még egy megjegyzés: nem minden mozaikszó csupa nagybetűs (pl. közszói betűszók: vb, taj; tulajdonnévi szóöszevonások: Kermi, Ofotért; közszói szóösszevonások: radar, belker). A tulajdonnévi betűszó a mozaikszón belüli kategória.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra