mondatszók

2009. 10. 14.

Hol találhatunk a mondatszókról bővebb anyagot?
Pl. az „előre” mondatszónak tekinthető?
Ha igen, akkor minden esetben kell utána, illetve elé vessző?
Pl.: „Előre, emberek!”
„Bátran és kitartón előre, emberek!”

A mondatszókról a leíró nyelvtanokban talál bővebb útmutatást (pl. Magyar grammatika. Szerk. Keszler Borbála. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000. 292–302. oldal). A középiskolai nyelvtankönyvek szófajtani része is foglalkozik velük.
Az előre önállóan használva határozószó, emellett még igekötő is lehet, tehát nem mondatszó.
A példamondatokban nem az előre határozószó miatt, hanem a megszólításként használatos emberek főnév miatt kell a vessző. A megszólítást ugyanis mindig vesszővel választjuk el a mondat többi részétől.
Mondatszók: ah, jaj, nosza, ejnye, durr.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra