új rövidítés alkotása (görögkatolikus)

2009. 10. 27.

Az MTA-tól kértük, hogy egyházunk nevét a hagyományoknak megfelelően egybeírhassuk: „görögkatolikus”. Az MTA válaszlevélben megalapozottnak nevezte kérésünket. A kérdésem az volna ezzel kapcsolatban, hogy az egybeírt „görögkatolikus” szót hogyan lehet rövidíteni? Konkrétan a „gk” és a „gör.kat.” változatok helyesírása érdekelne: „gk.”, „gör.kat.”, esetleg „gör-kat.”? Vagy más módon?

A jelenlegi akadémiai szabályozás és a kialakult írásgyakorlat szószerkezetként tartja számon a görög katolikus nyelvi alakulatot. Rövidítésében: gör. kat. Az egyházi hagyományok tiszteletéből kifolyólag Önök változtatni kívánnak a jelenlegi akadémiai helyesíráson, és a kérdéses szerkezetet egybeírni: görögkatolikus. Érthető módon szeretnék a szó rövidítésében is határozottan érzékeltetni annak összetétel voltát.
Az új rövidítések alakításával kapcsolatban az a speciális helyzet a magyar helyesírásban, hogy az írásgyakorlat alapján megfigyelhető tendenciákat inkább meg lehet fogalmazni, mint kötelező szabályokat. Az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványának Tanácsadó részében, a 360. oldalon a következő szövegrészlet olvasható: „Nem lehet azt állítani: egy egyszerű szót mindig a kezdőbetűjével vagy a kezdő betűcsoportjával kell rövidített alakban rögzíteni, mert léteznek más formák is. Vagyis egy új rövidítés nem alkotható meg előíró szabályok szerint, a végleges formát az írásgyakorlat alakítja ki. Az egyetlen általános elv az, hogy a rövidítés legyen rövidebb, mint a feloldása, azaz a pontnak legalább két betűt kell helyettesítenie.”
Nagyon gyakori az összetételi elő- és utótagok kezdőbetűiből alakuló rövidítésforma, tehát a kérdezett két alak közül az első lehet egy megoldás a görögkatolikus szó rövidítésére: gk. (ponttal a végén!). (Ez egy szempontból azonban átgondolandó: már létezik egy nagyon gyakori összetétel, amelynek ugyanez a rövidítése, a gépkocsi; lehet, hogy ez a tény akadályozza az olvasói megértést.)
A *gör.kat. forma semmiképpen nem lehet megoldás a rövidítésre, mert az fontos szabály, hogy a rövidítés végén állhat csak pont. A *gör-kat. sem lehet megfelelő rövidítés, mert kötőjelet csak akkor írunk a rövidítések közé, ha a feloldott szavak is kötőjellel kapcsolódnak egymáshoz. (Pl.: D.-afr. Közt. [Dél-afrikai Köztársaság], B.-Zs. E. [Bajcsy-Zsilinszky Endre], B.-A.-Z. m. [Borsod-Abaúj-Zemplén megye] stb.)
A javasolható rövidítések: görkat., gkat. (esetleg gkt.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra