alapítólevél

2010. 03. 26.

1. …nyelvemlékünk a tihanyi apátság alapítólevele… — Kell-e nagy kezdőbetűvel írni valamelyik szót?
2. …Arany János-i idézet… — Így írjuk?
3. Baba szappan vagy babaszappan?

Az Osiris Kiadó Helyesírás című kézikönyvének 443. oldalán két írásmódot tüntet fel: Tihanyi alapítólevél, A tihanyi apátság alapítólevele. Mindkét esetben csak a címszerű megnevezés első szava nagy kezdőbetűs.
Az Arany János-i idézet így helyes (164. szabálypont).
A babaszappan köznévként jelöletlen határozós szóösszetétel, mindenképpen egybeírandó (125. c szabálypont). (Elképzelhető márkanévként az alábbiak szerint: Baba szappan. Ekkor a Baba tulajdonnévi értékű fantázianév.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra