New York, New York-i

2010. 08. 02.

Ha Budapest –> budapesti, akkor a miért nem new york-i?
Miért látom mindig nagy kezdőbetűvel?

Az New York-i írásmód oka az, hogy a többelemű tulajdonnevek írásmódját megőrizzük azok toldalékos alakjaiban is. Az Osiris Kiadó Helyesírás című kézikönyve mindezt a következőképpen taglalja: „Léteznek a magyarban olyan földrajzi névi formák is, amelyek csak különírt tulajdonnévi elemekből vagy azokkal egyenértékű szavakból állnak. Az alaplak megőrzésére az ilyen alakulatokhoz a nagy kezdőbetűk változatlanul hagyásával, kötőjellel kell az -i képzőt kapcsolni. Ugyanígy kell eljárni a többelemű idegen földrajzi nevekkel: Vas Bálint — Vas Bálint-i; Víg Kalmár — Víg Kalmár-beli; New York — New York-i, Sierra Madre — Sierra Madre-i; Srí Lanka — Srí Lanka-i.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra