Mondd el a véleményed, vagy szólj hozzá!

2010. 08. 09.

T Szakértő!
Elsődlegesen arra lennék kíváncsi, hogy az első mondat helyes-e!
Melyik a helyes mondat?
1. Mond el a véleményed, vagy szólj hozzá!
2. Mondd el a véleményed, vagy szólj hozzá!
3. Mondd el a véleményed vagy szólj hozzá!
4. Mond el a véleményed vagy szólj hozzá.

A mondatban láthatóan felszólító módra van szükség, a „mond” ige pedig felszólító módban, egyes szám 2. személyben, határozott ragozással „mondd” alakban írandó, tehát egy újabb d-vel. (Azok az igék, amelyek nem d-re végződnek, felszólító módban csak egy d-t kapnak, pl. ír > írd.) Amint a szabályzat 63. pontja írja, felszólító módban olyankor is kettős d-t írunk a d végű igéknél, amikor csak egy d hallatszik, mint a „mondd”, „hordd”, „kezdd”, „küldd”, „áldd”, „oldd” stb. esetében.

Másrészt pedig azt kell tudni, hogy a mondat két része közé vesszőt teszünk-e. Ez attól függ, hogy két külön tagmondatról van-e szó. Hogy igen, az például onnan látható, hogy minimum az egyik állítmánynak önálló vonzata van („véleményed”), amely nem tartozik a másik állítmányhoz. A kérdést a szabályzat 243. b) pontja említi, bővebben pedig az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. munka ismerteti a 324–326. oldalán. Az ismérveket a Wikipédia „vessző” szócikke is bemutatja:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vessz%C5%91
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra