jelöletlen birtokos összetételek: fehérvérsejttípus, kutyafajta, lednekfajok, egyensúly-érzékelés

2010. 08. 09.

1. Hogy kell helyesen leírni azt, hogy „fehérvérsejt típus”? Egy szövegben így, különírva találtam meg. A Biológiai lexikonban nem szerepel ez a kifejezés, viszont az Osiris Helyesírás egybeírja például a gépkocsitípus összetételt. Utóbbi alapján azt gondolom, hogy a szótagszámlálási szabályok döntik el azt, hogy hogyan kell leírni a típus utótagú kifejezéseket. Vagy tévedek? Más szabályt kell figyelembe venni?

2. Következő kérdésem hasonló. Több helyen találkoztam azzal, hogy a faj, fajta szavakat nem kapcsolják az adott szóhoz. Pl. kutya faj, kutya fajta stb.
Egybe- vagy külön kell-e írni azt, hogy „lednek fajok”? (Biztosan Ön is tudja, de azért leírom: A lednek, a kétszikűek osztályának, a hüvelyesek rendjéhez, ezen belül a pillangósvirágúak családjához tartozó nemzetség.)

3. Helyesen van-e írva a következő: egyensúly-érzékelés?

Ezúttal kivételt teszek, hogy egyszerre csak egy kérdésre válaszolunk, mivel a kérdések összefüggenek, ugyanannak az esetnek a példái.

1. „fehérvérsejttípus”: mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy a fehérvérsejtek típusairól van szó, vagyis jelöletlen birtokos jelzős összetételről, amelyeket a 128. c) értelmében egybeírunk. Az így létrejött alak még csak 6 szótagos, így a szótagszámlálási szabály (138. pont) értelmében is egybeírhatjuk.

2. A „kutyafajta” ugyanígy a kutyá(k)nak egy fajtája, jelöletlen birtokos jelzős összetétel, tehát egybeírandó. A „kutyafaj” szintén, akárcsak a „lednekfajok”.

3. Az „egyensúly-érzékelés” az egyensúlynak az érzékelése, azaz szintén jelöletlen birtokos jelzős összetétel, amely alapvetően szintén egybeírandó a 128. c) szerint, akárcsak az előzők. Ez esetben csupán azért teszünk kötőjelet, mert a szóalak már 7 szótagos és 3 elemű, így a szótagszámlálási szabály (138.) értelmében mindkét szükséges feltételnek megfelel ahhoz, hogy kötőjellel kelljen írni (legalább 7 szótag és legalább 3 szóelem).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra