körbefolyja

2010. 11. 11.

Azt a szót, hogy körbefolyja, így találja helyesnek a szövegszerkesztőm. Csak nekem furcsa ez a ly-j páros?

A szóelemzés elve alapján megőrizzük a „körbefoly-” szótövet, a határozott ragozású, egyes szám 3. személyű ragnak pedig az eredeti alakját kapcsoljuk hozzá, mivel a „ly” kiejtése ma már megegyezik a „j” kiejtésével, így nincs olyan hasonulás, amit jelölnünk kellene, és nincs is ennek az igeragnak olyan sokféle alakja. Mindezek alapján valóban a „körbefolyja” alak jön létre.

Névszóknál annyiban más az eljárás, hogy ott pl. a „-val/-vel” ragnak nem a kiejtett „-jal/-jel” formáját illesztjük a [j]-nek hangzó, de „ly”-vel írott szavak végére, hanem az írással egyező „-lyal/-lyel” ragot, pl. „súllyal” (nem pedig *súlyjal). Ezt a ragot tehát nemcsak a kiejtéshez, hanem az írott betűhöz is igazítjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra