szótagolás

2010. 12. 14.

Melyik szót lehet kétféleképpen szótagolni?
(A) karóra
(B) megint
(C) feladat
(D) legelőre

A „feladat” szó kivételével mindet kétféleképpen lehet szótagolni, ennek az oka a többértelműség: ka-ró-ra/kar-óra, me-gint/meg-int, le-ge-lő-re, leg-előre.
A „feladat” szónak csak egy jelentése van. Ha az összetett szó egészéhez járul képző, az így keletkezett származékot az alapszó tagjai szerint választjuk el, vagyis helyesen tagolva: fel-a-dat (ld. AkH. 236. pont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra