mi, magyarok; mi, székelyek

2011. 01. 14.

A “mi magyarok”, “mi székelyek” szókapcsolatok közé tudtommal nem kell vessző, valahol ezt olvastam, de az irodánkban vita van erről, és az újságokban mindenütt vesszőt tesznek. Hogy helyes?

A mi, magyarok, illetve a mi, székelyek az értelemezős szerkezetek közé tartoznak. Ezen szerkezetek jellemzője: “Az értelmező utólag értelmezi a jelzett szóban megjelölt dolgot minőségi, mennyiségi jegyének, birtokosának vagy a vele azonosított dolognak a megnevezésével.” (Keszler Borbála [szerk.] Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2006. 452. o.) Az írásmódra vonatkozóan pedig a helyesírási szabályzat 248. a) alpontja az iránymutató: “Az értelmezős szerkezetben rendszerint mind az értelmezettre, mind az értelmezőre külön hangsúly esik, és a beszédben szünet van közöttük. Ezt az írásban vesszővel jelezzük: Németh Pétert, a tőszomszédomat kereste. A község tanácselnökének, Komáromi Pálnak a javaslatára betonjárdát építenek. Stb.”) Ennek tükrében a helyes írásmód: mi, magyarok; mi, székelyek. A vessző nélküli írásmód a következő, alany-állítmányi szerkezetben érvényes: Mi magyarok vagyunk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra