vesszőhasználat

2011. 01. 21.

Ha azt, hogy „el kell mennie”, így írom: „el kell, hogy menjen”, ebben az esetben kell-e a „hogy” elé vessző?

Az írásgyakorlatban a mondatátszövődésnek az a formája okozza a legnagyobb gondot, amikor a főmondat a „kell” igét tartalmazza, és a mellékmondat igekötős igei állítmányának igekötője szövődik át a főmondatba: „Ki kell (,) hogy mossam a függönyt.” Ilyenkor fakultatív a vesszőhasználat. Ez ebben a formában nem hibáztatható. A „kell, hogy kimossam” típusú szerkezetben kötelező a kötőszó előtti vessző használata, a „ki kell (,) hogy mossam” szerkezetben azonban nem. (Helyesírás, Osiris Kiadó, 330. o.)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra