vesszőhasználat

2011. 01. 21.

Ha azt, hogy “el kell mennie”, így írom: “el kell, hogy menjen”, ebben az esetben kell-e a “hogy” elé vessző?

Az írásgyakorlatban a mondatátszövődésnek az a formája okozza a legnagyobb gondot, amikor a főmondat a “kell” igét tartalmazza, és a mellékmondat igekötős igei állítmányának igekötője szövődik át a főmondatba: “Ki kell (,) hogy mossam a függönyt.” Ilyenkor fakultatív a vesszőhasználat. Ez ebben a formában nem hibáztatható. A “kell, hogy kimossam” típusú szerkezetben kötelező a kötőszó előtti vessző használata, a “ki kell (,) hogy mossam” szerkezetben azonban nem. (Helyesírás, Osiris Kiadó, 330. o.)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra