a két és a kettő használata

2011. 04. 13.

Mi a véleménye arról, hogy a kettő használata rohamosan terjed a két jelzői alak rovására? Én még úgy tanultam, hogy csak a csekkre kell kettőt írni. Manapság már az időjárás-jelentésben is kettő fokot mondanak. Ön szerint ezt fölösleges precízkedés, vagy természetes velejárója a két és a hét hasonlóságának? Ki fog veszni a két alak?

A két és kettő szavak használatáról a Nyelvművelő kéziszótár a következőképpen értekezik: „Számnévi jelzőként a két változatot alkalmazzuk: két barack, két ellenvetés. Állítmányként v. egyéb mondatrészként viszont a kettő használatos. Hány gyereketek van? – Kettő. Hány példányt adjak? – Kettőt. Hány tervmunkában vett részt? – Kettőben.” Nos, ez a szabályosnak mondható, a két szónak eltérő funkcióban történő használata azonban – a mai nyelvhasználatot vizsgálva – nem különül el teljes mértékben. A kettő számnévi használatának oka lehet az, hogy összecseng a hét és négy számnevekkel (újabb terminussal: mennyiségjelölő melléknevekkel), és a félreérthetőséget elkerülendő, sokan inkább az egyértelmű kettő alakkal élnek akkor is, amikor az nem feltétlenül indokolt. Jelenleg mindez még elsősorban a beszélt nyelvre jellemző, az írott köznyelvben még él a két alak közötti különbségtevés. A két szó további sorsát azonban a nyelvhasználók döntik el. A két alakváltozat kiveszésről véleményem szerint szó sincs, legfeljebb arról lehet szó, hogy ugyanabban a nyelvtani viszonyban (számnévi jelzőkét) két alakváltozat szerepel majd: a két és a kettő. Ez bizonyos szempontból a nyelv „szegényedése”, hiszen a két szó közötti funkcióbeli különbség a használatban visszaszorul(hat), más szempontból „gazdagodásnak” is tekinthető, hiszen ugyanazt a funkciót két különböző elem tölti be. Bárhogy is lesz, a nyelvhasználók dönteni fognak.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra