IV. Eduárd

2011. 05. 01.

A IV. Eduárd név így írandó-e, vagy angolul (Edward)?

Az idegen személynevek közül az uralkodók (királyok, császárok, hercegek) nevét rendszerint magyarosan írjuk, így helyes a IV. Eduárd forma.
L. Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila, Helyesírás, Osiris, 2005, 243., 789.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra