igazándiból

2011. 06. 13.

Van-e létjogosultsága az utóbbi években eluralkodott „igazából” vagy a nevetségesen hangzó „igazándiból” szavaknak, amikor az „igazában”, „valójában” és a „tulajdonképpen” szavak már léteznek, és ezek az új képződmények nem gazdagítják a nyelvet? Az az érzésem, hogy ez az új töltelékszó „igazából” semmi más, mint az ugyancsak semmitmondó angol töltelékszó: „actually” újmagyar változata.

A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy-Kemény szerk. Tinta, Budapest 2005.) a következőt írja az ‘igazándiból’ alakról: „E korábban inkább csak a népies beszédben előforduló határozószószerű ragos melléknév újabban a művelt köznyelvben és a sajtóban is terjed. Mint stílust színező elemet nem helytelenítjük, de rendszeres használata modoros benyomást kelt, mert finomkodó és terjengős. Helyette általában jobb az ‘igazában’, ‘valójában’. Van ‘igazándibul’ változata is; ez tájnyelvi ízű, a köznyelvben nem fordul elő.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra