szálloda- és panziónevek -i képzős alakjai

2011. 06. 20.

Hogyan kell írni a szállodák és panziók nevéből -„i”-vel, valamint -„beli”-vel képzett melléknévi kifejezéseket? Hogyan viselkednek a fantázianevek ezekben a szerkezetekben?

Az Osiris-féle Helyesírás (2004, 216.) a következőket írja a kérdésről:

„Az intézménynevekhez járuló melléknévképző többnyire az -i vagy a -beli. Ahogy a toldalékok általában, a képzők is közvetlenül kapcsolódnak a magyar intézménynevek utolsó szóelemének tövéhez, és részben kifejtik betűkicsinyítő hatásukat. A melléknévi intézménynévi származékokban azok a szavak, amelyek önmagukban nem tulajdonnevek, illetve nem tulajdonnévi értékűek, kisbetűsek lesznek, a tulajdonnevek vagy azzal egyenértékű tagok nagybetűsek maradnak. Az írásmódban a tulajdonnévvel egyenértékű elemek megítélése okozhat gondot. A Nemzeti Múzeum vagy a Magyar Tudományos Akadémia nevében egyetlen tulajdonnévi értékű elem sincs, ugyanis a nevet alkotó tagok együttesen válnak névvé. A Fórum Hotel vagy a Gyöngyvirág Kft. nevében azonban van egy ún. fantázianév (Fórum, Gyöngyvirág), s ezek már tulajdonnévi értékűnek számítanak.”

Ezek alapján néhány példa a szálloda- és panziónevek köréből:
Fórum Hotel – Fórum hotelbeli,
Erzsébet Szálló – Erzsébet szállói,
Platán Panzió – Platán panzióbeli.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra