projektalapon

2011. 11. 03.

A valamilyen alapon működő cégenknél, pl. a ” a szolgáltató és projekt alapon működő szervezet” mondat esetében a projektalapon egy szó?

Az Osiris Helyesírás (443. oldal) szerint az „alapon” utótagú szókapcsolatok egybeírandók, ha az előtag főnév (ekkor jelentéssűrítő összetételt alkotnak, pl. dolláralapon), és különírandók, ha az előtag jelzői szerepű, pl. baráti alapon, faji alapon. A „szolgáltató alap” minőségjelzős szókapcsolat, ezért különírandó, a „projektalap” viszont jelentéssűrítő összetétel, ezért egybeírandó. Tehát: szolgáltató és projektalapon.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra