Tóth Árpád-emléktábla-leleplezés

2011. 11. 07.

Hogy írjuk helyesen a következőt: Tóth Árpád-emléktábla-leleplezés?

Az Ön által kérdezett szerkezet javasolt írásmódja a következő: Tóth Árpád-emléktábla-leleplezés. Az írásmód megállapításakor több szempontot érdemes figyelembe venni. A Tóth Árpád-emléktábla írásmódjának megállapításakor a helyesírási szabályzat 168. pontja ad tájékoztatást: „Egy- vagy többelemű személynevek és köznevek gyakran lépnek egymással valamilyen jelöletlen összetételnek tekinthető kapcsolatba (pl. Kossuth-szobor = Kossuth szobra, Kossuth-nóta = Kossuthról szóló nóta stb.). Az ilyen összetételszerű alakulatokban a személynév és a köznév szoros összetartozását kötőjellel érzékeltetjük: Balassi-strófa, Ady-vers, Kossuth-díj, Petőfi-kultusz, Kodály-módszer, Celsius-fok, Sabin-cseppek, Bessenyei-kúria, Nádasdy-kastély; Konkoly–Thege-érem; Geiger–Müller-számlálócső, Hadrovics–Gáldi-szótár; Arany János-idézet, Bartók Béla-emlékév; stb.” A leleplezés utótag az egész Tóth Árpád-emléktábla szerkezethez kapcsolódik, és vele jelöletlen birtokos viszonyt alkot: Tóth Árpád emléktáblájának a leleplezéséről van szó. Ilyen esetben a már kötőjelezett alakulathoz újabb kötőjellel kapcsoljuk az utótagot. Jelen esetben ugyan nem okozna értelemzavart az egy kötőjeles írásmód sem, de a könnyebb olvashatóság és a 138. szabálypontot követve célszerű mégis a két kötőjeles írásmóddal élni. (Az előbb említett értelemzavarra csak egy példa — bár kissé talán erőltetettnek tűnhet: Az Ady-verselemzés és az Ady-vers-elemzés írásmódok eltérő jelentést sugallnak. Az első esetben Ady az, aki valamilyen verset elemez, a második esetben viszont az ő versét elemzik.)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra