Miért nem szerepel a ch az ábécében?

2011. 11. 11.

Arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem szerepel a „ch” az ábécénkben, mivel pl. a „peches”-t nem úgy ejtjük, hogy „pehes”, hanem egy hörgősebb h-val. Ugyanígy pl. a technikát is, viszont a pszichológiát hagyományos h-val.

A ch megítélése a nyelvészetben nem tekinthető egységesnek. Az ezzel kapcsolatos szakirodalomból érdemes idézni Nádasdy Ádám szavait: „A szabályzat a ch-ról végképp nem tudja eldönteni, hogy egy betű-e vagy kettő. (Csúnya labanc fattyú ez a ch, azért nem szeretjük, tudom én.) A magyar betűk listájában fel sincs sorolva (hm, de akkor hány betű a technika?), ám a 228. §-ban az áll: a ch kétjegyű ugyan, de egyetlen hangot jelöl… s így egy betűnek számít az elválasztáskor. No, mindegy: fattyú, nem fattyú, fő, hogy egészséges legyen” (Nádasdy Ádám: Ízlések és szabályok – Írások nyelvről, nyelvészetről 1990–2002., Magvető Kiadó, Budapest, 2003.).

Nádasdy ugyan utal rá, de érdemes pontosan idézni az idevonatkozó szabálypontot is: „A magyar írásgyakorlatban is gyakran előforduló q-t, w-t, x-et és y-t így soroljuk be ábécénkbe: … p, q, r … v, w, x, y, z, zs; … P, Q, R … V, W, X, Y, Z, Zs. A ch-t a betűrendbe sorolás szempontjából (bármely hangértékben áll is) c + h.” A kérdésére röviden válaszolva: a ch tehát azért nem szerepel az ábécében, mert a helyesírási szabályzat nem önálló betűként, hanem mint betűkapcsolatot kezeli.

A ch betű(kapcsolat) megszüntetésére és h-val való helyettesítésére többször történt javaslat az elmúlt időszakban is: Benkő Lorándhoz és Minya Károlyhoz fűződtek ezek a javaslatok. Végül azonban nem történt változás.

A ch betűkapcsolat a zöngétlen gégeréshangként számon tartott h-n kívül nemcsak az Ön által is említett (ún. veláris h-t) h-szerű hangot jelöli, hanem régies családnevekben, illetve idegen szavakban főként cs-t is. Vagyis erre a betűkapcsolatra nem igaz az egy hang egy betű megfelelés, és valószínűleg ezért nem vették fel az ábécébe sem.

A kérdésről részletesebben Minya Károly kollégánk írásaiból tájékozódhat: http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/pdf/ea0406.pdf,
Minya Károly: Betű-e a ch? Magyar Nyelvőr 118. (1994.) 374–6.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra