gyakom, gyakok

2011. 12. 13.

Miképpen helyes: gyakom vagy gyakok?

Ebben az esetben az ún. ikes és iktelen ragozás alapproblémájával állunk szemben. Az ikes ragozási sor bomlását mutatja, hogy a szónak a beszélt nyelvben, kijelentő módban is két alakja él: gyakok, gyakom.

A Nyelvművelő kéziszótár (Tinta, Budapest 2005.) a következőt írja a kérdésről: “Az ikes ragozás szabályos használata egyre inkább a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. személyére korlátozódik: eszik, fázik, mászik, hazudik stb. A beszélt köznyelvben egyes szám 1. személyben terjedőben vannak a szabálytalan (mert iktelen ragozású) alakok: eszek az eszem helyett, fázok a fázom helyett. Ehhez hozzájárul az ikes ragozás bonyolultsága (pl. az, hogy az ikes igének látszó mászik, hazudik szabályos 1. személyű alakja nem mászom, hazudom, hanem mászok, hazudok; ezek ugyanis ún. nem állandó ikes igék, csak 3. személyű alakjuk ikes).”
A fentiek alapján tehát ma már a két alak nem különíthető el helyes vagy helytelen formában.
Ha beírja a keresőbe, hogy “ikes ige”, még többet olvashat a problémáról, például különösen ajánlom ezt a válaszunkat: http://www.e-nyelv.hu/2009-05-02/kesik-kesek-kesem/ .

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra