romanizmus

2011. 12. 28.

Ahogyan szlovakizmusokról beszélünk, hívhatjuk romanizmusoknak a romániai magyar köznyelv román eredetû kölcsönszavait? A Bakos-féle Idegen szavak és kifejezések szótára szerint a romanizmus: „az olasz reneszánszhoz csatlakozó 16. sz.-i németalföldi festõk egy csoportjának stílusa”; Péntek János a román jövevényszót nevezi romanizmusnak. Az olyan erdélyi magyar szavak és szókapcsolatok, melyek nem vmelyik erdélyi nyelvjárás tájszavai, ugyanakkor nem is román kölcsönszavak/tükörfordítások, mint pl. az altiszt (iskolai takarítónõ), elsõ tanuló (osztályelsõ), ívlap (A4-es lap), megsegítõ óra (korrepetálás) a transzszilvanizmusok v. transzilvanizmusok?

Az idegen szavak szótárai szerint a romanizmus valóban mást jelent (az olasz reneszánsz hatásától megérintett…), ám nyelvészeti környezetben a germanizmus, anglicizmus, szlovakizmus, bohemizmus (csehizmus) mintájára helyes szó a román nyelvi hatásokra. Az erdélyi nyelvi sajátosságok szabályos nyelvi megnevezése: transzszilvanizmus (vö. transzszibériai). Erről a kérdésről romániai magyar nyelvészekkel többször folytattunk konzultációt, és ők is ezt a formát tartják szabályosnak. Az OH. is ezt támogatja (1405.). (BG)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra