épít, épített, építtette

2012. 02. 07.

A 8. osztályosok központi felvételijével kapcsoaltban fordulok önökhöz.
Szeretném tudni, hogy a mai szótárak szerint mi az \”épít\” szó jelentése, mert nekem csak 1985-ös nyomtatású értelmező kéziszótáram van, amiben az \”A király várat épít.\” példát is említik.
Valójában a véleményükre is kíváncsi lennék a felvételiben szerplő szövegértési feladattal kapcsolatban. A szöveg szerint a solymári várat az 1350-es évek után építtette Lackfi István nádor.
Feltett kérdés: Szerepe a vár életében?
A javítókulcs szerint \”az építette alak a jelentésbeli különbségek miatt nem fogadható el\”. Aztán erre hivatkozva a \”vár építése\” kifejezést sem fogadták el.
Kellemetlen fordulatnak tartom, hogy a javítókulcsban a későbbi átalakításra vonatkozó kérdésre már így adnak elfogadható példákat: „(jelentősen) megváltoztatta vagy átalakította vagy(nagyobb arányú) átépítések vagy építkezések”!

A Tinta Könyvkiadó 2007-es Értelmező szótára alapján az ‘épít’ szó idevágó jelentése: „1. (épületet, építményt) alkot, létrehoz.” Ebből az következik, hogy a cselekvő maga (a saját két kezével) dolgozik azon, hogy az adott építmény felépülhessen. Az ‘építtet’ alak műveltető ige, azt jelenti, hogy az alany másokkal végezteti a cselekvést, tehát velük építteti meg pl. a várat. Szoros értelemben valóban nem azonos jelentésű ‘a vár építése’ és ‘a vár építtetése’ szerkezet, de a feladatlap összeállítói valószínűleg arra voltak kíváncsiak, hogy a gyermek hogyan tesz különbséget a jelentések között. Természetesen az is igaz, hogy a nyelvhasználók szinonimaként is használják a két alakot, ez is nehezíti a megítélést.
A későbbi átalakításoknál megadott lehetőségeket is szerencsésebb lett volna következetesen megadni, tehát pl. (jelentősen) megváltoztatta vagy átalakíttatta, azaz a műveltető formát érdemes ebben az esetben is hozni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra