Foucault-inga

2012. 04. 26.

A Foucault-inga szó helyesírását szeretném a főnökeimnek megindokolni. Biztos vagyok a a kötőjeles írásmódban, de erősítsenek meg az indokkal is.

A tulajdonnévi (személynévi) előtagból és köznévi utótagból álló összetételeket kötőjellel írjuk (A magyar helyesírás szabályai 168. pont). A tagok között jelöletlen alárendelő viszony van (leggyakrabban birtokos jelzős: Ady-vers ‘Ady verse’ vagy jelentéssűrítő: Kossuth-nóta ‘Kossuthról szóló nóta’) (l. Osiris-helyesírás 2004: 170). A kérdezett kifejezés helyes írásmódja tehát valóban a kötőjeles: Foucault-inga.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra