kérem

2012. 05. 03.

A “kérem” szó előtt és után kell-e vesszőt tenni, és milyen esetekben?
“Ezt olvassa el, kérem, figyelmesen!”

A kérem eredetileg a tárgyi alárendelő összetett mondat főmondata: Kérem (azt), (hogy) ezt olvassa el figyelmesen!
A módosító értelmű főmondatokban a mondanivaló érdemi részét nem a főmondat, hanem a grammatikai értelemben vett mellékmondat tartalmazza. A főmondat funkciója a módosítószókéval rokon: beszélői attitűdöt fejez ki, vagy társalgásszervező eszköz. Minthogy a módosító főmondatok megőrzik tagmondatértéküket, vesszővel kell elválasztani őket a mellékmondatuktól, attól függetlenül, hogy az eredeti funkciójuk megváltozott. Esetenként beékelődhetnek a másik tagmondatba, mint az alábbi esetben is: Ezt olvassa el, kérem, figyelmesen!
Ilyenkor vesszőpárral választjuk el a beékelődő főmondatot, vagyis előtte és utána is kitesszük a vesszőt (Osiris-helyesírás, 2004, 329.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra