parafrazeál

2012. 06. 18.

Melyik a helyes alak: parafrazál vagy parafrazeál?

Sajnos értelmező és helyesírási szótárainkban, a Bakosban nem szerepel, csak a görög eredetű tő: parafrázis. A Google alapján a nyelvhasználók körében elsöprő a „parafrazeál” többsége, de az analógiákkal ellentétben (abszorbeál, defloreál, revideál stb.) ebben az esetben tudomásom szerint nem mutatható ki -e végű latin tő (absorbe|o, vide|o stb.), ami indokolná az -e+ál végződést.

Talán a valóban a latinból átvett frazeo- előtag (frazeológia stb.) simult bele a szerkezetbe, és ezért hajlamosabbak a beszélők a parafrazeál alakot használni? De ez helyes-e?

Az Osiris-féle Helyesírás a para- címszó alatt tartalmazza a kérdéses kifejezést, mégpedig a parafrazeál formában.

Azonban természetesen ebben az esetben nem egyszerűen helyesírási kérdésről van szó, ezért az OH.-beli megoldás nem lehet perdöntő bizonyíték.

Más szótárainkban valóban nem fordul elő egyik igei alak sem, például a Finály-szótár is csak paraphrasis címszót tartalmaz (mégpedig „újkori” címkével ellátva), ahhoz tartozó igei származékot nem. Ugyanakkor az Online Etymology Dictionary szerint (http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=paraphrase&searchmode=none) az eredeti alak az ógörög paraphrazein. Ez ebben az esetben azért érdekes, mert ott van benne a keresett -e- hang. Vagyis Ön indokoltan gyanakszik analógiára, de az nem a latinon, hanem a görögön alapul. A frazeo- előtag „belesimulása” nem valószínű, mert ezt a választékos szót kevesen ismerik. A parafrazeál tehát az „eredeti” változat, de csak olyan értelemben, mint a telefonál ige -ál képzője a magyarosabb telefonoz végződéssel szemben, hiszen a rómaiak nem parafrazeáltak, és nem is telefonáltak.

Az interneten gyakoribb alak tehát valóban az eredetinek tekinthető, de nem kizárt, hogy később a hangzókieséses változat válik az elterjedtebbé, hiszen tartalmi vagy hangulati különbség nem igazán fedezhető fel a kettő között.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra