hierofant

2012. 07. 05.

Mit jelënt: hiërofant?

Ez a szó a Finály Henrik-féle latin szótárban (A latin nyelv szótára, 1884) olvasható, hierophanta alakban, az alábbi jelentéssel: ‘oly pap, ki a vallásos szertartásokat tanította, főpap’. Ezzel egybehangzó Verseghynek egy lábjegyzete: Hierophantának nevezték a görögöknél a vallási szertartások vezetőit. (A religiónak eredetéről és előmeneteléről. In Benda Kálmán (szerk.): A magyar jakobinus mozgalom iratai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1957.)

Hierofant formában a Révai nagy lexikonában szerepel: Hierofantok (gör.), a legfőbb rangú papok azon miszteriumokban, miket Eleuziszban (l. o.) tartottak. Az Eumolpidák nemzetségéből kellett származniok, feladatuk volt a szent jelvények bemutatása. (X. kötet, 1914.)

(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra