ettől – ennél

2012. 07. 25.

Idézet: „fizetési határidő kézhezvételtől számított 30 nap, ettől hosszabb határidőben megállapodni …” Ebben a mondatban az „ettől” használata helyes? Én úgy érzem, hogy helyette „ennél”-t kellene írni.

Nyelvünkben a középfokú szóalakok melletti hasonlító határozó általában -nál, -nél ragos (ennél hosszabb). Régies nyelvhasználatban, illetve nyelvjárásban azonban él a -tól, -től ragos hasonlító határozó: ettől hosszabb. Korábban előfordult, hogy nem tanácsolták, mert „zavart” okozhat a megértésben. Megfigyeléseink szerint a -tól, -től rag használata mintha erősödne: Nagyobb Pistától (Pistánál helyett).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra