elkorrumpálódott

2012. 08. 30.

Van-e olyan szó, hogy elkorrumpálódott?

Az igekötő nélküli alak biztosan létezik. A „korrumpál” (megveszteget, erkölcsileg megront) igét már 1589-ben is adatolták (vö. Zaicz-féle Etimológiai szótár. Tinta, Budapest 2006. 437.). Ha jelentéstanilag vizsgáljuk a szót, nem feltétlenül indokolt az igekötő használata, hiszen a szó már jelentésében is az elromlásra, megromlásra utal. Ez az eset összevethető a „ledegradál”, „beinvesztál”, „kiexportál” stb. típusú esetekkel, itt azonban valószínűleg nem az ige jelentésének nem tudása okozza a jelenséget, hanem az, hogy a beszélők egy folyamatot (illetve annak lezártát) kívánják jelezni az „el-” igekötővel. A Google kb. 2860 találatot ad erre a szóra, többnyire politikai tartalmú írásokét.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra