ismétlődő állítmány

2012. 09. 22.

Ha ugyanaz az állítmány ismétlődik egy mondaton belül, az a mondat egyszerűnek/összetettnek minősül? Dacból mondhatjuk például, hogy:
Szombaton nem megyek kirándulni és nem megyek vendégségbe.

Az, hogy egyszerű vagy összetett a mondat, annak megítélésétől függ, hogy kitesszük-e a vesszőt az állítmányok közé. Ehhez több szempontot kell figyelembe venni. Ha az állítmányoknak (nem megyek) eltérő (kirándulni, vendégségbe) és közös (szombaton) bővítményük is van, s a közös bővítmény az állítmányok előtt áll, fakultatív a vesszőhasználat. Nincs vessző az állítmányok között, ha rendelkeznek ugyan külön bővítménnyel, de a két bővítmény azonos módon kapcsolódik az állítmányi alaptaghoz, így párhuzamos szerkezetet alkotnak, s a két szerkezet között tisztán kapcsolatos a viszony. Az állítmányok azonossága is a vessző nélküli változat indokoltságát erősíti, de tegyük hozzá, az egyik bővítmény hely-, a másik célhatározó, másrészt a beszélő szándéka alapján érezhető a második tagmondat fokozó kapcsolatos jellege (és nem megyek vendégségbe sem). Talán ez utóbbi (a beszélő szándéka) dönti el a vesszőhasználatot, és így a mondat szerkezetét (egyszerű/összetett) is (Helyesírás, Osirirs, 2006, 325.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra