intézeti titkárságvezető

2012. 10. 09.

Egy helyesírási kérdésben szeretnék állásfoglalást kérni, mely körül bizonytalanság és viták alakultak ki munkahelyemen.

Az „intézeti titkárságvezető” szókapcsolatról (vagy szóösszetételről?) lenne szó, melyet többek véleménye szerint így kell helyesen írni, azonban mások vélemény az, hogy a kívánatos írásmód az „intézetititkárság-vezető”.

Az első írásmód vélelmezői azzal érvelnek, hogy az „intézetititkárság” nem egy főnév, hanem ugyanolyan jelzős szerkezet, mint pl. a tanszéki ügyintéző, tanulmányi előadó, intézeti adminisztrátor, hiszen ezeket sem írjuk egybe. Ez értelmezés szempontjából is logikusnak tűnik.
A második írásmódra nem kaptunk ésszerű magyarázatot, mindössze azt, hogy nyelvészek szerint állítólag ez így van (lásd pl. vízvezeték-szerelő).

Kérem szíves segítségét a helyes írásmód eldöntésében, ill. annak magyarázatában, miért egyik, vagy másik írásmód a helytálló.

Az intézeti titkárság szerkezet szókapcsolat, ezért különírandó. Ha egy ilyen alakulat egészéhez járul egy újabb utótag, akkor az úgynevezett második mozgószabály (A magyar helyesírás szabályai, 139/b. pont) alapján a következőképpen járunk el: az eredeti szókapcsolatot egybeírjuk, az új utótagot pedig ehhez kötőjellel fűzzük hozzá: intézetititkárság-vezető.

Ez az alakulat azonban meglehetősen nehézkesen olvasható. Az Osiris-féle Helyesírási tanácsadó (2008: 119) ezért az olyan esetekben, amelyekben a mozgószabályos és a különírt szerkezetek között alig érzékelhető jelentéskülönbség, mind a mozgószabályos, mind az annak végrehajtása nélkül kapott alakot elfogadhatónak tartja: érettségikövetelmény-rendszer vagy érettségi követelményrendszer, köztársaságielnök-választás vagy köztársasági elnökválasztás stb. Ezek alapján az intézeti titkárságvezető forma is elfogadható, sőt mivel gördülékenyebb, inkább ezt javaslom.

Még egy megjegyzés: A vízvezeték-szerelő szó nem a mozgószabály, hanem az úgynevezett szótagszámlálási szabály (AkH., 138. pont) miatt kötőjeles. Ebben az alakulatban nem egy különírt szókapcsolathoz járul újabb utótag, hanem egy túl hosszú (három összetételi tagból álló, a hat szótagot meghaladó) jelöletlen szóösszetételt kötőjelezünk a fő összetételi határon.

(KJ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra