a “még” szófaja

2012. 11. 12.

A “még” illetve a “persze” szavunk milyen szófajú?
A “pusztít” szóban lehet-e a “puszt” tőmorfémát hangzóhiányos névszótőnek tekinteni?
Hányféle jelentésben szoktunk beszélni nyelvészeti szempontból a szóról mint nyelvi egységről?

A “még” partikula, a “persze” pedig interakciós (felelő) mondatszó.
A “pusztít” egyalakú igető, a “puszta” pedig tővégi időtartamot váltakoztató névszótő.
A szó egyrészt a beszéd egységét, vagyis a szóelőfordulást jelenti; másrészt a szóelőfordulásokból elvont nyelvi egységet, vagyis a lexémát.

L. Keszler Borbála szerk., Magyar grammatika, Bp., Nemzeti, 2000.

(HK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra