akkuzatívusz, ergatívusz

2012. 12. 29.

Az igéknél a cselekvés hatókörének irányultsága alapján megkülönböztetünk tranzitív-intranzitív igéket. Ez eddig világos, de akkor mi a helyzet az akkuzatív-unakkuzatív és az ergatív-unergatívval. Kicsit belebonyolódtam, most akkor melyik mit is jelent?

Igék esetében beszélünk tranzitív (tárgyas, determinált) és intranzitív (alanyi, általános) ragozásról. Az akkuzatív/akkuzatívusz a főnévi esetrendszerhez tartozik: a tárgyesetet jelöli. Az ún. ergatív vagy ergatívuszi nyelvekben (ilyenek a kaukázusiak, de az osztják is) létező főnévi eset az ergatívusz: ilyen esetben áll a tárgyas igék alanya. Az unakkuzatív és az unergatív ezen esetek (német) fosztóképzős alakja, azt jelenti: nem akkuzatív, nem ergatív. (BG)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra