szépirodalmi szövegek

2013. 01. 23.

El lehet-e térni egy irodalmi alkotásban egy tulajdonnév általánosan ismert helyesírásától? Másképp fogalmazva: gyermekem olvasókönyvében Felícián írása csak nyomdahiba, vagy a szerző írhatja-e hosszú í-vel.

A szépirodalmi szövegek esetében előfordulhat, hogy a nyelvhasználó (a szerző) szándékosan eltér az akadémiai helyesírástól, ezáltal stilisztikai értékkel gazdagítva írását. Bármilyen megoldással élhet, például nem mondatkezdő és tulajdonnévi szófajú szavakat nagy kezdőbetűvel ír, vagy a magánhangzók hosszúságát a verselésnek megfelelően megváltoztatja, és akár olyan formában addig nem létező neveket is létrehozhat (mint Vörösmarty a Tündét).
Ettől függetlenül az idézett szóban lehet szó elírásról. (A Félix név férfi és női származékai közül a Felícia hosszú í-vel írandó, ez is hatással lehetett a kérdéses névalakra.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra